gula fläcken

Gula fläcken, eller makula, som den egentligen heter, är en del av näthinnan och den möjliggör det centrala och fokuserade seendet. För äldre personer, särskilt rökare, eller folk med högt blodtryck, eller människor som blivit utsatta för starka former av ljus, är degeneration av makula ett ganska vanligt problem. Det är ett obotligt tillstånd, som innebär att cellerna förstörs och synfältet blir alltmer begränsat, tills man slutligen blir helt blind. Det centrala synfältet förstörs först.